Бізнес проект: 125 примеров бизнес-планов с расчётами

Содержание

Бізнес-план — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

Мета бізнес-планування[ред. | ред. код]

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства.

Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення[1].

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах («пасивний»/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років.
  Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.
 • Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положення на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.

Порядок складання бізнес-плану[ред. | ред. код]

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

 • Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.
 • Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.
 • Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов’язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 • Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 • Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 • Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 • Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов’язковими складовими бізнес-плану.

Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку).

Методики та стандарти бізнес пла

Национальный проект Мойбизнес. рф — О проекте

Меры государственной поддержки

Нацпроект предлагает необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса – от появления идеи до выхода на экспорт: финансовые, имущественные, образовательные и другие.

Речь идёт о льготной ставке по кредиту, возможности взять микрозайм или кредит под госгарантию. Помимо кредита, можно получить оборудование в льготный лизинг, а также заручиться поддержкой государства по специальным программам развития моногородов, технопарков, фермеров, экспортёров и ремесленников.

Имущественная поддержка

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества как на возмездной, так и на безвозмездной основе или на льготных условиях. При этом имущество должно использоваться только по целевому назначению. Запрещается его продажа, переуступка прав пользования, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Также сюда входит аренда имущества, оборудования, транспорта, инструмента, изготовление прототипов, проведение испытаний, сертификация. Такие меры поддержки подойдут МСП, у которых нет возможности приобрести средства для ведения бизнеса. Кроме того, у предпринимателей есть бессрочное право выкупа предоставляемого им в аренду имущества на льготных условиях.

Экспортная поддержка

Для поддержания предпринимателей, продвигающих свою продукцию за рубеж, на базе центров «Мой бизнес» создаются центры экспортной поддержки. Сейчас они уже работают в 76 регионах России. В них предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, позволяющую увеличить географию поставок и расширить бизнес. Среди услуг – организация выставок и бизнес-миссий, что способствует заключению предпринимателями экспортных контрактов, помощь в патентовании, экспортная аналитика, а также страхование.

Все центры экспортной поддержки работают в постоянном взаимодействии с РЭЦ.

Форумы «Мой бизнес»

Посещая бесплатные предпринимательские форумы «Мой бизнес», запущенные в рамках национального проекта по поддержке МСП, можно услышать реальные кейсы и приобрести полезные знакомства.

В 2019 году по всей стране – от Москвы до Владивостока – прошли 26 масштабных деловых событий, которые собрали более 60 тысяч участников – ведущих бизнес-спикеров и предпринимательское сообщество.

Портал мойбизнес.рф

Для современных бизнесменов работает портал мойбизнес. рф, где можно найти ответы на любые вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. Здесь вы можете узнать всё о существующих мерах поддержки МСП, а также даты ближайших форумов и семинаров. Например, в разделе «Меры поддержки» есть список банков, которые выдают льготный кредит под 7% для развития бизнеса. «База знаний» содержит ответы на любые вопросы, поможет изучить азы предпринимательства и просто прокачать скиллы онлайн. Раздел «Новости» не даст выпасть из обоймы и поможет быть всегда в курсе событий.

На портале есть карта центров инфраструктуры МСП, где вы найдёте ближайший к вам центр «Мой бизнес», центр экспорта или микрофинансовую организацию, которая выдаёт льготный микрозайм.

Проект «Мой бизнес» поддерживают порядка 600 амбассадоров – известных предпринимателей со всей России. Они выступают на форумах, проводят мастер-классы и делятся своим богатым профессиональным опытом.

Зарегистрировавшись на портале в личном кабинете, вы получите доступ к уникальным новостям и обучающим видеоматериалам, а в дальнейшем в режиме «одного окна» сможете воспользоваться необходимыми сервисами для регистрации бизнеса, юридического сопровождения, оптимизации бизнес-процессов, ведения бухучёта и многого другого.

Бізнес-план інвестиційного проекту

Сучасні темпи розвитку технологій і глобалізація зумовлюють необхідність швидкої і якісної організації власного бізнесу. Найчастіше неможливо розвинути певний проект без відповідних капіталовкладень, і в таких випадках на допомогу приходять інвестиції. У сучасному світі інвестиційні проекти є своєрідним гарантом значного збільшення конкурентоспроможності підприємства та його кінцевої ринкової цінності.

Інвестиційні проекти та бізнес-план: головні особливості

Інвестиційний проект – це сукупність всієї документації, яка характеризує певний проект від самого початку (ідеї) до кінцевої реалізації (досягнення визначених у документах показників ефективності бізнесу). Як правило, такий проект охоплює кілька стадій реалізації – передінвестиційну, безпосередньо інвестиційну, стадію експлуатації та ліквідації.

Частіше всього інвестиційні проекти є такими, що передбачають необхідність капіталовкладень з подальшим доходом від бізнесу. Проекти різняться в залежності від заданого об’єкта, швидкості виконання завдання і розміру капіталовкладень. Сюди можна віднести і створення нових юридичних осіб і їх підрозділів, і залучення необхідних технічних засобів, і випуск нових товарів і послуг, і реконструкція бізнесу.

На рівні певного виробництва найчастіше виконуються інноваційні проекти, що представляють собою комплекс нововведень, необхідних для постійного вдосконалення економічної системи. За допомогою інвестиційних проектів можна реалізовувати стратегічні завдання виробництва. Відзначимо, що більшість таких проектів відрізняються тривалістю і високим ризиком.

Детальне технічне та економічне обґрунтування необхідності інвестицій викладається у відповідному плані. Бізнес-план інвестиційного проекту має таку характерність, як формування та подача інвесторам ідеї, яка ретельно розробляється і обґрунтовується в плані, а на практиці реалізується за допомогою необхідних капіталовкладень.

Що являє собою бізнес-план для інвестиційного проекту

Бізнес-план для інвестора є економіко-технічне обґрунтування необхідності капіталовкладень. В обов’язковому порядку передбачається аналіз ефективності розглянутого комплексу заходів, оцінку дійсності і необхідності інвестицій і вирішення проблем, які виникають при безпосередній реалізації та використанні ідеї.

Іншими словами, бізнес-план інвестиційного проекту – це логічне і структуроване обґрунтування необхідності і доцільності вливання коштів інвестора в певну справу.

Бізнес-план створюється для мотивування наступних позицій:

 • Ступінь стабільності і економічної ліквідності проекту.
 • Можливість отримання коштів, в разі ліквідації проекту – їх повернення.
 • Пропозицій організації спільних виробництв.
 • Необхідності комплексу заходів, які забезпечуються в рамках підтримки з боку державних органів.
 • Орієнтації в подальшому розвитку проекту, що реалізовується.

Бізнес-план – це найважливіший пакет документів як для потенційних кредиторів, так і для самого бізнесмена. Від складання плану безпосередньо залежить можливість реалізації ідеї і її подальша економічна життєздатність.

Як скласти інвестиційний бізнес-план

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту передбачає точний, повний, грамотний і структурований виклад усього матеріалу, який всебічно характеризує пропоновану інвесторам бізнес-модель. Текст обов’язково повинен бути максимально легким і містити зрозумілу і достовірну інформацію для вкладників.

Важлива умова – це логічна структурованість всього плану.

При складанні плану необхідно керуватися такими принципами:

 1. Достовірність і точність інформації.
 2. Уникнення некоректних формулювань, а також виразів, які несуть в собі двояке, суперечливе розуміння ситуації.
 3. Використання достатньої кількості цифр, фактів і інформації для логічного обґрунтування всіх дій на кожному кроці проекту.
 4. Використання коротких і виключно необхідних даних.
 5. Уникнення інформаційних даних, які надмірно підкреслюють переваги і пропускають існуючі недоліки проекту.

Відмітимо, що тільки лаконічна і обґрунтована позиція, закріплена в створеному проекті, може залучити потенційних вкладників. Якщо в бізнес-плані будуть зайві подробиці, масив технічної термінології або свідомо неправдива інформація, підприємець не зможе отримати кошти від інвесторів.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту включає в себе дві частини: вступ (коротке резюме всього бізнес-плану, з яким в першу чергу ознайомляться інвестори) і основна частина. У свою чергу, основна частина передбачає наявність такої структури:

 1. Загальна характеристика підприємства і передбачувана стратегія його розвитку.
 2. Опис товарів або послуг. Також даний пункт плану носить назву “Характеристика галузі”. В даному випадку розглядається загальний стан всієї галузі на ринку і положення підприємства (реалізованих товарів і послуг) зокрема. На даному етапі розглядається вже пропонований товар або послуга, яка порівнюється з товаром або послугою, пропонованої після інвестування.
 3. Маркетингова стратегія, розгляд потенційних ринків збуту. Детально розглядаються ключові моменти, спрямовані на досягнення високих обсягів продажів і оптимальних шляхів доведення товарів і послуг до споживача;
 4. Виробничий і організаційний план (можуть бути в окремих розділах). Розглядається існуюча технічна база, яка дозволяє випускати продукцію, а також існуюча організаційна впорядкованість на підприємстві.
 5. План технічної і економічної реалізації проекту. До відома вкладників доводиться план з можливістю реалізувати заявлену кількість продукції на підставі наявної матеріальної бази.
 6. Інвестиційний план.
 7. Прогнози щодо подальшої фінансової та господарської діяльності.
 8. Обґрунтовані показники потенційної ефективності. В даному випадку підприємець обґрунтовує ефективність власної ідеї, яка потребує коштів вкладників. Інакше кажучи, підприємець повинен переконати потенційних інвесторів у тому, що його ідея дійсно здатна приносити прибуток.
 9. Оцінки ризику. Розглядаються основні проблеми, з якими може зіткнутися підприємство на будь-якому етапі виробництва і реалізації продукції або послуг.
 10. Юридичний план.
 11. Дані про особу, яка розробила проект.

Також розглядаються і етапи реалізації інвестиційного проекту в рамках зазначеної структури. Іншими словами, бізнес-план містить не тільки опис бізнес-ідеї по розділах, а й можливості покрокової реалізації, починаючи від розробки і закінчуючи фактичною реалізацією ідеї на практиці.

Бізнес-план інвестиційного проекту є офіційною документацією і виконується згідно з вимогами, які пред’являються інвесторами.

Як інвестори оцінюють бізнес-план

Оцінка ефективності плану характеризується сукупністю показників, які представляють собою співвідношення капіталовкладень до отримуваних результатів. Беручи до уваги існуючі типи інвесторів, розглядають три види показників:

 • Фінансові показники ефективності, включаючи фактичні фінансові наслідки для інвесторів.
 • Показники ефективності за існуючим бюджетом, в разі капіталовкладень з боку бюджетів в межах міста, регіону або держави.
 • Показники ефективності по економічних факторах, включаючи всілякі види витрат (такі, що не є прямими інтересами інвесторів).

Крім перерахованих вище показників, також можуть враховуватися екологічні і соціальні показники ефективності. Для підприємств, які тільки планують вихід на ринок і подальше закріплення на ньому, головним показником є ??фінансова ефективність.

Відзначимо, що бізнес-план інвестиційного проекту оцінюється за такими показниками:

 1. Швидкість окупності.
 2. Індекс прибутковості бізнесу.
 3. Чисті доходи від ведення бізнесу.
 4. Внутрішні показники норми прибутковості.

Доцільність певного обсягу капіталовкладень визначається співвідношенням одержуваного чистого прибутку і величиною капіталу, який інвестується в організацію підприємства.

На підставі проведених обчислень інвестори вирішують, чи доцільно вкладати в бізнес ту суму грошей, яку вимагає підприємець.

Ми розглянули приклад бізнес-плану інвестиційного проекту та основні моменти, які необхідні для успішної реалізації ідеї на практиці. Відзначимо, що підприємець повинен строго дотримуватися всього бізнес-плану, починаючи з розгляду галузі та поточного становища підприємства на ринку (за наявності такого) до оцінки максимального прибутку, який отримають інвестори після капіталовкладень. Необхідно пам’ятати, що вкладники – це люди, яких цікавить ваш бізнес тільки з точки зору прибутковості. Саме тому всі дії, що розглядаються в бізнес-плані, повинні бути спрямовані на вирішення цієї першорядної задачі. Правильна реалізація плану забезпечить фактичний успіх для бізнесу.

Це може Вас зацікавити:

Бизнес-проект: сущность, структура, разработка, управление

Наиболее очевидным для современников началом проектной деятельности является создание пирамид и других величественных сооружений. Скорее всего, это не так, и проекты как явление возникли намного раньше. И их история – ровесница земной цивилизации. Сегодня видов проектной деятельности множество. Строительство и ремонт собственного дома, научные исследования, полеты в космос, государственная модернизация, образовательные программы, чемпионат мира по футболу 2018 года. Словом, не перечесть. Бизнес-проект – особая категория проектов, ими пользуются только коммерческие компании с целью будущего извлечения прибыли.

Сущность проектов в бизнесе

Проекты как средства решения задач бизнеса тесно связаны со стратегией компании. Итогом любой выработанной стратегии, выводимой на тактический уровень, является план стратегических мероприятий. На основе этого плана осуществляется разработка портфеля проектов предприятия. И только потом появляется возможность и необходимость в организации отдельных бизнес-проектов. Такова типовая логика перевода стратегии на уровень практической реализации.

В чем заключается сущность задачи, которую ставит руководство компании? Сущность понимания проекта определяют три момента, входящие в его определение.

 1. У компании имеются локализованные цели, которые она намерена достичь.
 2. Руководство предприятия устанавливает ограничения по времени для достижения данной цели.
 3. Достижение цели предполагает неповторяющуюся деятельность (не обычное производство продуктов или услуг). Предписываемая деятельность обладает уникальностью.

Под бизнес-проектами понимается деятельность коммерческой организации с целью создания уникальных продуктов или услуг в условиях бюджетных и временных ограничений. Проекты в предпринимательском секторе носят черты бизнес-задач. То есть, преследуя конкретно поставленные цели, они служат достижению заданных результатов, прямо или косвенно направлены на получение прибыли в перспективе.

Практически все задачи бизнеса уникальны и делятся на две большие группы: циклически воспроизводимые задачи, относимые к разряду бизнес-процессов, и уникальные задачи – те самые проекты. Чем больше в компании наработан опыт осуществления тех или иных проектов, тем меньше уровень их уникальности, тем больше они тяготеют к процессам. Разработка бизнес-процессов как раз и дает результат, когда некогда уникальная задача входит в цикл.

Такое случается достаточно часто. Приведем пример. Создание и тиражирование филиальной сети выгоднее осуществлять на основе описанных бизнес-процессов «Открытие филиала компании». Однако можно с уверенностью утверждать, что фирма, принявшая стратегию развития филиальной сети, первые три филиала открывала в форме бизнес-проектов. И только когда создание всех трех подразделений было завершено, у руководства возникло желание снизить проектные бюджеты, описать наработанный опыт, и поставить процедуру на поток. На этом основании осуществляются разработка новой бизнес-модели и описание соответствующего процесса.

Виды и место проектов в компании

Мы уже отмечали, что сущность бизнес-проектов хорошо раскрывается через стратегическую модель реализации развития компании. Стратегия «спускается вниз» благодаря инструментам BSC до низовых процессов основного производства, проходя через срединную зону, именуемую «Программы и проекты развития». Внутри основного производства есть вариант развертывания так называемого «Проектного производства», которое является спецификой отдельных видов бизнеса. Представление об архитектуре такой трансляции стратегического плана поможет составить Пирамида реализации стратегии, предложенная вашему вниманию ниже.

Пирамида реализации стратегии коммерческой организации

Таким образом, выделяют две основных формы проектов в бизнесе: проекты развития и контрактные проекты (называют также проектным производством). Первая категория представляет более уникальные задачи развития. Для их решения задействуют совершенно разнородные ресурсы, задачи для которых на уровне портфеля не стоит. Напротив, важным является обеспечение каждого проекта достаточными ресурсами и внедрение его в структуры бизнеса (организационную, финансовую и информационную). Приведем несколько примеров таких проектов:

 • выход на новые рынки;
 • запуск новой продукции или услуг;
 • масштабирование производства;
 • маркетинговые кампании;
 • внутренние проекты, связанные с реорганизацией или внедрением IT-систем;
 • слияния-поглощения.

Сущность контрактных проектов определяется отраслью деятельности компании. Проектное производство представляют те компании, которые зарабатывают деньги, реализуя проекты как способы создания продукта. Они создают портфели заказов, планируют в их составе отдельные проекты. Таким фирмам-производителям важно управлять не отдельными проектами, а на уровне портфелей. Для них имеет серьезное значение, насколько спланированы и оптимизированы ресурсы – исполнители задач. Особенностью такой формы является однородность ресурсов, поскольку они носят производственный характер. Примерами можно назвать:

 • строительные компании;
 • IT-фирмы;
 • мелкосерийное и штучное производство;
 • консалтинговый бизнес.

Управление бизнесовыми проектами

Следует сразу оговориться, что часто даже опытные бизнесмены путают понятия проект и бизнес-план. С этим следует разобраться, иначе потом возникнут сложности. Что из двух этих понятий «курица», а что «яйца»? Естественно, первичен проект, а бизнес-план вторичен.

Иными словами, составить бизнес-план возможно только после того, как проект по открытию нового бизнеса или нового направления деятельности запущен. Наоборот не получится. Результатом проекта является, например, новый бизнес, а результатом планирования – разработка документа «Бизнес-план» как обоснования запуска проекта для инвесторов и заказчика.

Составить бизнес-план означает выполнить этап процесса планирования, который входит в систему управления проектами. Что же еще входит в управление бизнес-проектами кроме планирования? Как система применения знаний, навыков, методов и технологий для выполнения уникальной задачи управление служит цели удовлетворения ожиданий участников проекта. Структура этой системы включает минимум семь компонентов.

 1. Инициация проекта.
 2. Подготовка устава.
 3. Выбор и назначение PM.
 4. Планирование.
 5. Организация исполнения.
 6. Мониторинг и контроль.
 7. Завершение проекта.

Стоит заметить, что второй и третий пункты списка не рассматриваются в качестве отдельных процессов управления в руководстве PMBOK PMI. Тем не менее, подготовка устава и назначение project manager особенно в российских условиях – весьма важные позиции в реализации уникальной задачи развития. Взаимодействие процессов управления обладает достаточно сложной архитектурой связей, его work flow диаграмма представлена вашему вниманию ниже.

Диаграмма взаимодействия процессов управления проектом

В данной диаграмме указаны пять основных групп процессов инициации, планирования, исполнения, контроля и закрытия. Структура связей между ними допускает различные интерпретации. И неважно, какого масштаба проект, он может быть небольшим, но его руководитель в любом случае столкнется с необходимостью в той или иной степени действовать согласно представленной модели. В противном случае, создание проекта как регламентированной и результативной задачи может потерпеть фиаско.

Критерии успеха project management зависят от трех ключевых параметров: содержания, ограничений и рисков проекта. Структура проекта определяется правильностью избранных целей, эффективной организацией управления, техническим и ресурсным обеспечением выполнения задачи. Чем масштабнее проект, чем он сложнее, тем выше значение управленческой составляющей и технико-ресурсного обеспечения. Две этих составляющих взаимно дополняют друг друга.

В настоящей статье нам удалось отграничить проекты в коммерческих организациях от других видов проектов и бизнес-планов. Тем самым развеяны бытующие в практике заблуждения. Мы рассмотрели основные сущностные моменты, понятия и содержания проектной задачи, подтвердили обязательность ее связи со стратегией фирмы как способа развития деятельности с заданной целевой установкой. Помимо сути проекта как такового кратко презентована система процессов управления в составе семи основных компонентов. Все это позволяет читателю настроиться на фундаментальные основы project management и с полученным базовым пониманием двигаться дальше.

Бизнес-кейс по проекту

| Профессионал управления проектами (PMP)

Бизнес-модель определяет бизнес-потребность в выполнении проекта. Он эффективно описывает связь проекта со стратегическими целями организации высокого уровня. Это также объясняет причину идентификации и выбора проекта. Важно определить, как проект выбран среди множества проектов в вашей организации. С точки зрения экзамена PMP важно отметить предположение, что каждый проект имеет комплексное экономическое обоснование.Любой проект, не имеющий всеобъемлющего экономического обоснования, не подходит.

В крупных компаниях создается комитет по отбору проектов для сбора информации и данных, необходимых для разработки экономического обоснования. Менеджер проекта не входит в состав отборочной комиссии проекта. Менеджер проекта согласовывается с проектом после того, как он выбран для исполнения. Однако, чтобы разработать соответствующее экономическое обоснование и эффективно достичь желаемых результатов, менеджеру проекта необходимо понимать причину выбора проекта.Различные функции / отделы организации представляют свои идеи по нескольким различным инициативам перед комитетом по отбору проектов. Исходя из направленности организации и / или тем, определенных организацией для выполнения проекта, отборочная комиссия выбирает проект.

Давайте посмотрим на примере того, как бизнес-модель может повлиять на способ управления проектом. Компания определила и выбрала конкретный проект, потому что этот проект добавит к ее стратегическому плану консолидации поставщиков.У менеджера проекта есть план управления проектом, который включает утвержденный график и ресурсы. Менеджер проекта считает, что утвержденный график является ограничением, которое может задержать процесс консолидации поставщиков. Он просит дополнительных экспертных ресурсов, вместо того, чтобы продолжать проект с утвержденными ресурсами в соответствии с планом управления проектом. Если бы руководитель проекта не просил об увеличении, компания могла бы задержаться в проведении консолидации поставщиков, что привело бы к убыткам, или также могла бы возникнуть ситуация, когда контракты были бы продлены.

Таким образом, руководителям проектов необходимо знать, почему был выбран проект и как он связан с высшими целями организации. Созданное экономическое обоснование должно подтверждать существование проекта.

проектов — Бизнес-аналитик | Документация

Projects позволяют вам более эффективно управлять своей работой и соответствуют стилю работы вашего бизнеса. Вы можете организовать свои сайты по слоям, быстро фильтровать и находить контент, организованный на панели проекта, а также легко перемещать сайты и обмениваться ими между проектами.

Контент в проектах, например: ваши сайты, отчеты и пользовательские данные, включены и доступны в централизованном месте. К этим данным можно получить доступ через приложения Business Analyst — от мобильных до веб-и настольных или как отдельные типы элементов в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.

Обзор

Когда вы входите в ArcGIS Business Analyst Web App в первый раз и переходите на вкладку Карты, вкладка Мои проекты будет пустой. Чтобы начать работу, вы должны сначала нажать Create Project, чтобы создать проект.В качестве альтернативы, если другой пользователь поделился проектом с вами, вы можете получить к нему доступ в разделе «Проекты, к которым мне предоставлен доступ».

В последующих сеансах, когда вы войдете в систему и перейдете на вкладку Карты, вы увидите список ваших ранее созданных проектов. Чтобы работать над проектом, наведите указатель на эскиз проекта и нажмите «Открыть». Вы также можете нажать «Создать проект», чтобы создать новый.

При нажатии кнопки «Открыть» проект открывается на вкладке «Карты» слева.

Будет открыт выбранный вами проект.Чтобы переключиться на другой проект, вернитесь в представление «Проекты», щелкнув «Все проекты».

Отображаются элементы выбранного проекта. Разверните любой из разделов (положения точек, многоугольники,…), чтобы просмотреть слои.

Щелкните «Редактировать», чтобы добавить новый слой в раздел.

Разверните любой из слоев, чтобы просмотреть содержащиеся в нем сайты. Щелкните, чтобы просмотреть другие параметры слоя или элемента.

Создать проект

Чтобы создать новый проект, выполните следующие шаги:

 1. В представлении «Все проекты» щелкните «Создать проект».

  Откроется диалоговое окно «Создать проект».

 2. В поле Имя проекта введите имя проекта. При желании вы можете щелкнуть Настроить атрибуты проекта, чтобы настроить, добавить и удалить атрибуты для проекта.
 3. Щелкните Добавить атрибут, чтобы добавить дополнительные атрибуты для проекта.
 4. Наведите указатель мыши на атрибут, чтобы увидеть дополнительные параметры:
 5. По завершении настройки атрибутов нажмите «Создать».

  Будет создан проект, и эскиз нового проекта появится в представлении «Все проекты».

  После создания проекта вы все еще можете настраивать, добавлять или удалять атрибуты для любого слоя в проекте. См. Параметры слоя ниже.

20 лучших программных решений для управления проектами для малого бизнеса в 2021 году

Эта статья была обновлена, чтобы продемонстрировать 20 лучших программ для управления проектами 2021 года и отразить самые современные инструменты и решения, предназначенные для малого бизнеса.

Какое программное обеспечение для управления проектами лучше всего подходит для малого бизнеса?

Лучшее программное обеспечение для управления проектами для малого бизнеса — monday.com, потому что это система с широкими возможностями настройки, которая оптимизирует рабочие процессы за счет управления задачами и лучшего взаимодействия. Решение также поставляется с инструментом планирования, который всегда держит всех в курсе развития проекта.

Проекты — это строительные блоки прогресса и успеха организации. Когда проекты идут на убыль, прогресс останавливается, а успех становится иллюзией.В быстро развивающейся сфере бизнеса от организации требуется одновременное выполнение нескольких проектов. Это увеличивает риск краха проекта и усиливает потребность в стандартизации процессов, от планирования до реализации.

Вот где пригодятся решения для управления проектами. Программное обеспечение для управления проектами облегчает планирование, упрощает общение и точное управление бюджетом. Кроме того, системы позволяют легко делегировать задачи членам команды, особенно в крупных проектах.Чтобы помочь вам найти решение, обеспечивающее эти преимущества, мы составили список из 20 лучших программ для управления проектами для малого бизнеса. Прочитав это, вы сможете узнать, что искать в таких решениях, и выбрать подходящую платформу для своего бизнеса.

Мы продолжаем наблюдать за тем, как программное обеспечение для управления проектами развивается таким образом, что в значительной степени влияет на цели, процессы и показатели, такие как интеграция искусственного интеллекта, новые методологии управления проектами, доски Kanban и аналитика.

Но программа PM — это не волшебная пилюля. Довольно часто встречаются случаи неудачной реализации, что приводит к потере инвестиций. Причины неудач в реализации проектов кроются в нескольких ошибках, которые допускают сами компании. К ним относятся отсутствие спонсорства или руководства, отсутствие программы стимулирования, неадекватное общение, отказ от консультации и отсутствие надлежащего значения бизнес-процесса. Избежание этих ошибок поможет обеспечить успешное внедрение такой системы даже для малого бизнеса.

Источник: Bull Survey

Разработано

К настоящему моменту вам, возможно, уже не терпится заполучить вашу собственную систему управления проектами. Но вы обнаружите, что купить подходящий инструмент не так просто, как кажется. На рынке существует множество программного обеспечения для управления проектами, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны, например, какие методологии управления проектами оно адаптирует. Ниже приведены 20 лучших программ для управления проектами для малого бизнеса, по мнению наших экспертов.

1. monday.com

Программное обеспечение для совместной работы monday.com нацелено на компании любого размера, включая малый и средний бизнес. Это программное обеспечение PM упрощает работу групп, управляя рабочими нагрузками и улучшая коммуникацию. Это помогает в управлении расписаниями и планами на будущее, используя визуальную временную шкалу, чтобы участники могли сразу ее просмотреть.

Варианты ценообразования

monday.com предназначены для растущих компаний, начиная с пяти пользователей. Эта масштабируемая система позволяет вам начать с функций совместной работы (от 39 долларов в месяц) и постепенно перейти к более сложным функциям, таким как API и интеграции. Не нужно беспокоиться, когда ваша команда растет, так как она может перейти на более чем 200 пользователей.

Чтобы помочь вам ближе познакомиться с его функциями, поставщик предлагает бесплатный пробный план, которым вы можете воспользоваться.

monday.com

Попробуйте monday.com с их бесплатной пробной версией

ПОСЕТИТЬ ВЕБ-САЙТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Профи

 1. Общая картина , дополненная еженедельным списком задач, позволяет вам внимательно следить за прогрессом команды
 2. Совместите цели со сроками и делегируйте задачи командам или участникам
 3. Простой в использовании с понятной навигацией и поддержкой
 4. Полностью настраиваемый API для соответствия вашим стадиям роста
 5. Новые функции и регулярно добавляемые улучшения

Cons

 1. Нет интеграции с Gmail, проблема, если вы зависите от приложений Google
 2. Нет плана для одного пользователя (фрилансер)
 3. Настройка автоматических напоминаний требует дополнительных действий

Подробный понедельник.com Обзор

2. Wrike

Программное обеспечение для непрерывного управления проектами Wrike — это надежное решение, обеспечивающее практическое сотрудничество. Его отличные функции и возможности делают его одним из 20 лучших программ для управления проектами для малого бизнеса, потому что. Система создана для масштабирования вашего растущего бизнеса и способствует достижению результатов за счет гибкости в управлении несколькими командами и проектами с помощью одного инструмента. Помимо того, что вы видите общую картину, функции Wrike позволяют разбивать большие цели на управляемые единицы, такие как папки, задачи и подзадачи.Это легко отслеживает индивидуальный вклад и прогресс проекта. Формы запросов и автоматизация, редактирование в реальном времени и управление файлами позволяют упростить выполнение проекта.

Его основные функции также включают диаграммы Ганта, управление ресурсами, встроенные шаблоны, отслеживание времени и бюджета, синхронизацию электронной почты и календаря, поток активности в реальном времени, проверку и утверждение, а также личную панель управления, среди прочего. Превосходный набор инструментов делает его хорошей инвестицией.

Вы можете использовать все его функции бесплатно через бесплатный пробный план.

Wrike

Попробуйте Wrike с бесплатной пробной версией

Система доступна для команд разного размера. У него даже есть бесплатные тарифные планы с базовыми функциями, в то время как подписки более высокого уровня (от 9,80 долларов США за пользователя в месяц) содержат более продвинутые функции и возможности.

Плюсы

 1. Базовое управление проектами Freemium для пяти пользователей
 2. Масштабируемое программное обеспечение, которое растет вместе с вашим бизнесом
 3. Редактирование в режиме реального времени гарантирует, что команда будет получать самую свежую информацию
 4. Диаграмма Ганта работает как визуальная шкала времени для просмотра расписаний
 5. Функции отслеживания времени и бюджета для точного управления бюджетом

Минусы

 1. Требуется улучшение для настройки пользовательского интерфейса (пользовательского интерфейса)
 2. Отсутствует интеграция с некоторыми популярными решениями, такими как BaseCRM и Xero
 3. .
 4. Нет встроенного приложения для чата

3.ConnectWise Manage

Программное обеспечение для автоматизации процессов ConnectWise Manage предназначено для компаний, занимающихся технологическими решениями, таких как поставщики облачных услуг, разработчики программного обеспечения, профессиональные услуги, компании, предоставляющие ИТ-услуги, телекоммуникации и безопасность. Проектные группы, работающие в этой отрасли, получают выгоду от целевых решений, особенно когда речь идет о координации и сотрудничестве.

Он централизует документацию для всех, чтобы получить полное представление о различных аспектах, которые позволяют принимать стратегические решения.Управление ресурсами и бюджетами проекта, составление отчетов об отдельных задачах и отслеживание хода выполнения сроков — это лишь некоторые примеры его функций. Что касается цен на ConnectWise Manage, то они указаны только для уточнения функций в соответствии с вашими требованиями.

Вы можете использовать все функции бесплатно в течение определенного периода времени, чтобы проверить, соответствует ли программное обеспечение вашим потребностям.

Управление ConnectWise

Попробуйте ConnectWise Manage с бесплатной пробной версией

Плюсы

 1. Представления Ганта обеспечивают графическое представление ваших проектов и ресурсов.
 2. Dispatch Portal составляет расписание ресурсов и предоставляет единое представление всех расписаний.
 3. Рабочий план создается с нуля или с помощью настраиваемого шаблона.
 4. Преобразование продаж в проекты помогает немедленно приступить к работе.
 5. Функция перетаскивания для быстрой диспетчеризации расписания.

Cons

 1. Ограниченная настройка инструментов отчетности
 2. GUI (графический интерфейс пользователя) может быть переполнен
 3. Крутая кривая обучения при первом использовании

Подробный обзор управления ConnectWise

4.ProntoForms

ProntoForms — это решение для автоматизации форм, которое позволяет легко собирать данные на мобильных устройствах, особенно удаленными сотрудниками. Система упрощает мобильные рабочие процессы, поскольку предоставляет полевым агентам доступ к нужным им данным компании прямо со своих устройств. После этого результаты будут автоматически переданы персоналу в офисе или в облачные / внутренние службы, которые сопоставляют и обрабатывают данные.

ProntoForms помогает предприятиям отслеживать и измерять результаты их полевых операций, предоставляя им эффективные цифры для оптимизации их работы.

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, чтобы внимательно изучить решение.

ProntoForms

Попробуйте ProntoForms с их бесплатной пробной версией

Поставщик предлагает четыре тарифных плана для приложения, включая бесплатную пробную версию. Цена начинается с 15 долларов за пользователя в месяц.

Профи
 1. Автоматизирует основные бизнес-задачи
 2. Позволяет создавать мобильные формы и управлять ими
 3. Управление активами
 4. Расширенная аналитика и отчетность
 5. Автономный режим работы
Минусы
 1. Пользовательские формы сложно создать.
 2. Трудности доступа к файлам сырых данных через 45 дней

Подробный обзор ProntoForms

5.Smartsheet

Веб-приложение для совместной работы Smartsheet было разработано, чтобы помочь предприятиям в управлении проектами и задачами, мониторинге воронки продаж и краудсорсинге, и это лишь некоторые из них. Он так же прост в использовании, как электронная таблица, только более мощный. Он поставляется с впечатляющими функциями, включая визуальное управление графиком, обсуждения, обмен файлами и автоматизированный рабочий процесс. Интерфейс Smartsheet похож на электронную таблицу, что делает его знакомым инструментом для многих пользователей, которые могут легко адаптироваться к системе.Решение может управлять многими процессами, такими как основные бизнес-операции, проекты и программы.

Возможности Smartsheet заключаются в его способности управлять планированием проектов, автоматизацией, отслеживанием и составлением отчетов. Это меняет способ совместной работы проектных групп, помогая им работать над такими задачами, как маркетинговые кампании, управление операциями и планирование мероприятий. Платформа способствует повышению производительности и гибкости за счет улучшения совместной работы. Кроме того, принятие решений становится более точным и быстрым благодаря отчетам, создаваемым системой.

Привлекательный тест-драйв всех функций программного обеспечения доступен вам, когда вы подпишетесь на их бесплатный пробный план.

Smartsheet

Попробуйте Smartsheet с их бесплатной пробной версией

Плюсы

 1. По простоте использования имитирует электронную таблицу
 2. Поддерживает сотрудничество
 3. Мощная отчетность

Минусы

 1. Непредсказуемые окна обслуживания
 2. Сложно создавать резервные копии
 3. Чтобы выучить
 4. , нужно время

Подробный обзор Smartsheet

6.ProjectManager

Облачное программное обеспечение для управления проектами ProjectManager — это надежная система, сочетающая совместную работу с инструментами планирования и планирования проектов. Его основные функции включают создание проектов, планирование задач, распределение ресурсов и мониторинг прогресса, и это лишь некоторые из них. Он имеет функцию перетаскивания, которая позволяет вам с легкостью корректировать свои расписания, сотрудничая с вашей командой, используя вложения файлов и комментарии.

Но что отличает ProjectManager от других инструментов, так это его способность сравнивать фактический и запланированный прогресс проектов.Это позволяет вам видеть, как продвигаются ваши проекты или нет, и вносить необходимые корректировки.

Для вашего удобства вы можете бесплатно протестировать его функции, чтобы увидеть, что он может предложить.

ProjectManager

Попробуйте ProjectManager с бесплатной пробной версией

Плюсы

 1. Перетаскивание функции планирования
 2. Улучшает совместную работу команды
 3. Сравнивает фактический и запланированный прогресс проектов

Cons

 1. Модуль отчетности может использовать улучшения
 2. Перегруженный макет печати

Подробный обзор ProjectManager

7.Clarizen

Программное обеспечение для управления совместной работой Clarizen — это законченное облачное решение для управления проектами, предназначенное для оптимизации всего жизненного цикла проекта. Платформа, заявленная как гибкое и интуитивно понятное решение, позволяет менеджерам проектов превращать идеи в действенные планы и управлять ими с беспрецедентной легкостью. В первую очередь, решение предназначено для повышения эффективности и сосредоточения внимания членов команды, позволяя командам быстро адаптироваться к изменениям.

Clarizen уникален тем, что его возможности превосходят традиционные функции управления проектами. Взаимодействие в контексте, настраиваемая автоматизация рабочего процесса и индивидуальный подход — вот некоторые из атрибутов, которые усиливают ценностное предложение платформы. Более того, решение сокращает управление работой с помощью различных стилей работы и гибридных методологий.

Поставщик предлагает полную бесплатную пробную версию, чтобы вы могли быстрее освоить эти функции.

Clarizen

Попробуйте Clarizen с их бесплатной пробной версией

Более того, Clarizen позволяет вам работать совместно с командами вашей организации и внешними партнерами.Таким образом, вы можете настроить всех на достижение конечной цели и следовать общему курсу для более быстрого достижения результатов. Clarizen предлагает именно это менеджерам, которым требуется полное представление обо всех рабочих потоках. Решение предоставляет менеджерам проектов полный обзор всех задач, ресурсов и графиков. Таким образом, можно легко получить подробный контекст и практическую бизнес-информацию о рабочих процессах проекта.

Плюсы

 1. @mentions Clarizen позволяет легко отмечать членов команды при обмене комментариями по проекту.
 2. Обладает надежной функцией учета рабочего времени.
 3. Платформу также можно настроить в соответствии с конкретными модулями, проектами или рабочими процессами.
 4. Облегчает точное прогнозирование ресурсов.
 5. Мощная функция отслеживания времени.

Против

 1. Ограниченная функциональность мобильного приложения может оказаться ахиллесовой пяткой.
 2. Система отчетности не проста в использовании. Например, диаграммы Ганта сложно преобразовать в Visio или PPT.
 3. Иногда Clarizen медленно обновляет незначительные изменения в планах проекта.

8. Бэклог

SAP Business ByDesign Услуги на основе проектов

Краткое содержание курса

SAP Business ByDesign — это облачное ERP-решение SAP для малого и среднего бизнеса, которое позволяет вам управлять всем своим бизнесом с помощью единого облачного ERP-решения. Он идеально подходит для компаний среднего сегмента и дочерних компаний крупных корпораций (двухуровневый подход).

В этом пятом курсе openSAP по SAP Business ByDesign вы узнаете как о сервисах, ориентированных на клиентов, так и о внутренних сервисах на основе проектов, и об их тесной интеграции процессов в различных областях SAP Business ByDesign, таких как продажи, выставление счетов, закупки и финансы. .Наша команда экспертов объяснит, как SAP Business ByDesign поддерживает заинтересованных сторон в проектных услугах и какие бизнес-процессы поддерживаются. Вы узнаете о предоставляемых функциях управления проектами и о продаже услуг на основе проектов. За этим последуют сеансы, подробно описывающие аспекты, с которыми вы можете часто сталкиваться: учет рабочего времени и управление ресурсами, а также отчеты о закупках и расходах. В завершение курса мы дадим вам обзор затрат на проект и аспектов управления доходами.

Все недели дополняются демонстрациями в системах. Это поможет вам связать то, что вы изучили в теории, с вашей повседневной работой. Чтобы сделать процесс обучения еще более увлекательным, вы сможете загрузить несколько дополнительных упражнений, чтобы самостоятельно опробовать решение на бесплатных клиентах.

Вот что некоторые участники говорят о курсе:

 • «Мне этот курс очень нравится. Очень информативный» Прочтите оригинальный пост

 • «Привет, в этом курсе я получил обзор инструмента, и это позволяет мне принять во внимание дополнительные исследования в случае необходимости.Прочтите оригинальный пост

Будьте в курсе последних новостей сообщества SAP Business ByDesign

Если вы хотите поддерживать свои навыки работы с SAP Business ByDesign в актуальном состоянии, делиться знаниями или получать помощь, присоединяйтесь к сообществу SAP Business ByDesign. Здесь вы можете принять участие в обсуждении передовых практик, бизнес-процессов и технических реализаций.

Вот что некоторые участники говорят о курсе:

 • «Привет, В этом курсе я получил обзор инструмента, и это позволяет мне принять во внимание возможность дополнительных исследований в случае необходимости.»читать оригинальный пост

 • «Мне очень нравится этот курс. Очень информативный». прочитал оригинальный пост

Характеристики курса

 • Начиная с: 8 мая 2018 г., 09:00 UTC. (Что это значит?)
 • Продолжительность: 5 недель (3-4 часа в неделю)
 • Заключительный экзамен: 13 июня 2018 г., 09:00 UTC — 20 июня 2018 г., 09:00 UTC
 • Язык курса: английский
 • Как структурирован курс openSAP?

Содержание курса

Неделя 1: Основы управления проектами
Неделя 2: Продажа проектов клиентам
Неделя 3: Учет времени и планирование ресурсов
Неделя 4: Закупки проекта и отчетность о расходах
Неделя 5: Управление затратами и доходами проекта
Неделя 6: Заключительный экзамен

Целевая аудитория

 • Партнеры
 • Перспективы
 • Консультанты
 • Бизнес-пользователи

Требования к курсу

 • Общее понимание процессов ERP
 • Базовое понимание управления проектами

Системы разработки

На протяжении всего курса у вас будет возможность бесплатно получить доступ к системам обучения SAP Business ByDesign и выполнить дополнительные упражнения.Подробности о том, как получить доступ к системам, будут даны в начале курса.

Управление проектами |

Управление проектами

Obiettivi del Master в области управления проектами

Мастер в области управления проектами, профессиональная фигура в сфере публичных выступлений или частных лиц, предполагающая совместную работу и координацию инициативных проектов.

Oggi, я разработал, чтобы транслировать все обычные организационные структуры и лоро естественного представления un elemento di notevole complessità.Per poter essere gestiti in maniera efficace, rispettando i vincoli dettati da qualità, tempi e budget, è needaria la conoscenza di un insieme di metodologie e tecniche specifiche, racchiuse sotto al nome di Project Management.

КОЕ

Мастер в области управления проектами — это магистр университетского образования, который получил 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

A chi è rivolto il Master in Project Management

Grazie alla trasversalità della disciplina di Project Management, Il Master è indirizzato a laureandi e neolaureati di I e II livello, или conordinamento a ciclo unico.La laurea in una disciplina tecnica, ingegneristica o Economica, costituisce titolo preferenziale per l’ammissione.

Prospettive di carriera

В этом соревновании, возможна установка в соответствии с принципами работы по управлению проектами и множеству повторений последних лет. В частности, цифра le aziende oggi ricercano:

 • Руководитель проекта
 • Componenti di team di progetto
 • Менеджер, функционал коинволти nel raggiungimento di obiettivi di progetto e consale di progetto
 • Менеджер по работе с клиентами
 • Планировщик
 • Менеджер по качеству проекта
 • Addetto al Project Management Office
 • Риск-менеджер проекта

Direzione e Coordinamento

Direttore del Master

Пьетро Де Джованни , Профессор Ассоциации международных операций и цепочки поставок — Университет Луис Гвидо Карли

Comitato Scientifico

Лука Джустиниано , профессор Ordinario di Organizzazione Aziendale, Университет Луис Гвидо Карли
Альдо Геббиа , старший вице-президент по проектам, почтовым заказам и управлению качеством бизнеса, SaipemSpA
Серхио Героса , Президент Италии, Институт управления проектами — Центральная Италия Глава
Luca Pirolo, , Docente di ruolo di Economia e Gestione delle Imprese, Università Luiss Guido Carli e Direttore Area Master, Luiss Business School
Giovanni Pisano , Direttore della Certificazione, IPMA Италия
Andrea Prencipe , Ordinario di Organizzazione e Innovazione, Università Luiss Guido Carli
Andrea Zuccanti , Центр управления проектами Direttore South Central Mediterranean, ERICSSON

навыков, методов и бесплатных инструментов — BusinessBalls.com

В этой статье описаны правила, процессы и инструменты для планирования и управления проектами.

Любая задача , которая требует некоторой подготовки для достижения успешного результата, вероятно, будет лучше выполнена с помощью нескольких методов управления проектом где-нибудь в процессе. Следующие методы могут помочь в планировании и управлении всеми видами задач, особо сложные мероприятия.

Проекты могут быть разных форм и размеров, от небольших и простых до очень больших и очень сложных.

В организациях и на предприятиях управление проектами может быть связано с чем угодно, в частности, с введением или изменением вещей в любой области или функции, например:
 • Персонал, кадры и менеджмент
 • Товары и услуги
 • Материалы, производство и производство
 • IT и коммуникации
 • Завод, автомобили, оборудование
 • Хранение, распределение, логистика
 • Здания и помещения
 • Финансы, управление, приобретение и продажа
 • Закупки
 • Продажи, продажа, маркетинг
 • Развитие и обучение человеческих ресурсов
 • Обслуживание клиентов и отношения
 • Качество, здоровье и безопасность,
 • Юридические и профессиональные
 • Технические, научные, исследования и разработки
 • Развитие нового бизнеса

Крупные или сложные проекты в крупных организациях часто требуют какого-то исполнительного «спонсорства» или руководства.Это обычно называется «спонсорство проекта» (см. Отдельный раздел о спонсорстве проекта).

Успешное управление крупными или маленькими проектами, как правило, следует процессу, описанному ниже.

Те же принципы, которые используются выборочно и надлежащим образом, также применимы к меньшим задачам.


Этапы и процессы в управлении проектами

Это 8 основных этапов и процессов , которые будут рассмотрены более подробно ниже:

 1. Согласуйте точную спецификацию на проект — ‘Круг полномочий’
 2. Спланировать проект — время, команда, действия, ресурсы, финансы — используя подходящие инструменты управления проектами .
 3. Сообщите план проекта своей проектной группе — и любым другим заинтересованным людям и группам.
 4. Согласуйте и делегируйте действия по проекту .
 5. Управляйте и мотивируйте — информировать, поощрять, активировать команду проекта.
 6. Проверять, измерять, отслеживать, анализировать ход выполнения проекта — скорректировать планы проекта и проинформировать команду проекта и других.
 7. Завершить проект — обзор и отчет о выполнении проекта; хвалить и благодарить команду проекта.
 8. Сопровождение проекта — обучать, поддерживать, оценивать и сообщать о результатах и ​​преимуществах.

1 — Согласуйте точную спецификацию (техническое задание) для проекта

Проект , часто называемый «техническим заданием» , спецификация проекта должна быть точным описанием того, чего план направлен на достижение, а также критериев и задействованных гибких возможностей, его параметров, объема, диапазона, результатов, источников, участников, бюджеты и сроки (будьте осторожны — см. примечание ниже о сроках планирования).Составление и согласование спецификации проекта — важный процесс, даже если ваша задача проста.

Почему так важна спецификация проекта?
 • Точная спецификация проекта важна, поскольку она создает измеримую ответственность для всех, кто в любое время желает оценить, как идет проект или его успех после завершения.
 • Техническое задание проекта
 • также обеспечивает необходимую дисциплину и структуру, чтобы держать предприятие в правильном направлении, работать в направлении первоначальных согласованных целей и параметров.
 • Правильно сформулированная и согласованная спецификация проекта защищает надзорного органа от ответственности за вопросы, которые находятся вне их контроля или выходят за рамки первоначального объема.

Кто отвечает за написание спецификации проекта?

Обычно и до официального утверждения проекта «техническое задание» схемы составляется или, по крайней мере, составляется на фундаментальном уровне «спонсор проекта» или «ответственный исполнитель» (проекта).

Часто такое начальное общее описание проекта верхнего уровня (в основном «экономическое обоснование») требуется для обоснования, утверждения и финансирования плана на корпоративном уровне до начала подробного планирования проекта. Руководитель проекта, обычно назначаемый «спонсором проекта» или «ответственным руководителем», может в той или иной степени участвовать в составлении первоначального описания корпоративного проекта или бизнес-обоснования.

Спонсор проекта обычно старше менеджера проекта, хотя не обязательно «начальник» или старший вышестоящий менеджер, которому они обычно подчиняются.Это не редкость, когда кого-то сначала неофициально назначают на роль, ожидая корпоративное согласование самого проекта и формальное назначение руководителя проекта.

Все существенные проекты обычно требуют официального и старшего «спонсора проекта» или «ответственного руководителя», хотя для небольших планов, являющихся частью обычных обязанностей менеджера и не требующих специального одобрения совета или корпорации, может не потребоваться «спонсор проекта» как таковой, и в этом случае исполнительная ответственность за проект и менеджер проекта возлагаются на обычного вышестоящего подчиненного менеджера / руководителя.

Обычно менеджер проекта должен проконсультироваться с другими (особенно со спонсором проекта), а затем согласовать подробную спецификацию проекта с начальством и / или соответствующими органами. Перед согласованием спецификация может включать несколько проектов.


Советы по написанию выдающейся спецификации проекта

Для подготовки технического задания для самых крупных проектов может потребоваться несколько недель. Однако для большинства нормальных деловых предложений требуется несколько дней обдумывания и консультаций для разработки подходящей спецификации проекта.Поскольку проекты (и другие виды деятельности, требующие Техническое задание) значительно различаются, нет стандартной универсальной структуры для документа Технического задания. Ответственность за включение всех актуальных и необходимых вопросов лежит на менеджере проекта или лидере.

Вот несколько общих советов, которым можно следовать:

 • Мозговой штурм: может быть полезным процессом, с помощью которого можно определить и структурировать все соответствующие критерии Технического задания.
 • Шаблон спецификации проекта:
 1. Опишите цель, задачи и результаты.
 2. Параметры государства (сроки, бюджеты, диапазон, объем, территория, полномочия).
 3. Укажите вовлеченных людей и то, как команда будет работать (частота встреч, процесс принятия решений).
 4. Установите «контрольные точки» для обзора и проверки прогресса, а также того, как прогресс и результаты будут измеряться.
 • Акроним BOSCARDE: это полезная структура примера для заголовков / разделов Технического задания: Предпосылки, Цели, Объем, Ограничения, Предположения, Отчетность, Зависимости, Оценки, Временные рамки. Эта структура не содержит специального заголовка для затрат / бюджетов — эти соображения могут быть включены в «Ограничения» или «Оценки».
 • Проконсультируйтесь с вашей организацией: Организации могут иметь стандартные структуры Технического задания, такие как пример BOSCARDET, которые целесообразно использовать там, где это применимо.
 • Это этап согласования особых условий или исключений с уполномоченными лицами. После того, как вы опубликовали техническое задание, у вас сформировался очень твердый набор ожиданий, по которым о вас будут судить. Так что, если у вас есть какие-либо проблемы, или хотите пересмотреть договор, это наиболее подходящий этап для этого.
 • Для получения дополнительной информации см. Также Техническое задание в разделе бизнес-словаря и спонсорство проекта .

2 — Спланируйте проект

Этот этап включает в себя планирование всех этапов и мероприятий проекта, включая временные рамки проекта и оценку затрат, а также выбор наиболее эффективной проектной команды.

Эти советы пригодятся при завершении этого этапа:

 1. Привлекайте свою команду к планированию , где это возможно (и обязательно, где необходимо)
 2. Пройдите назад на от конечной цели, определив все, что нужно поставить и сделать, в обратном порядке.
 3. Использование мозговой штурм , чтобы помочь собрать вопросы и проблемы, а также изучить инновации и идеи. Диаграммы Fishbone также полезны для мозгового штурма и выявления причинных факторов, о которых иначе можно было бы забыть. Для сложных предложений или когда вам не хватает опыта решения проблем, вовлекайте других в процесс мозгового штурма. После этого нужно расставить проблемы в правильном порядке и установить отношения и связи между каждой проблемой.
 4. Инструменты для сложных проектов: В сложных проектах будет параллельно выполняться несколько операций. Некоторые части плана потребуют завершения других частей плана, прежде чем они начнутся или будут развиваться. Такие «взаимозависимые» части проекта требуют особенно тщательного рассмотрения и планирования. Иногда до завершения подробного плана требуется этап технико-экономического обоснования.
 5. Диаграммы Ганта и Блок-схемы анализа критического пути: два широко используемых инструмента для подробного планирования управления проектами, позволяющие составлять график, калькуляцию затрат и бюджет, а также другие финансовые показатели и отчетность.Критический Анализ пути покажет вам порядок, в котором задачи должны быть выполнены, и относительную важность задач. Некоторые задачи могут показаться маленькими и незначительными, хотя на самом деле они могут иметь огромное влияние, позволяя выполнять гораздо более масштабные действия. продолжайте или дайте наилучшие результаты. Диаграмма Ганта — это удобный способ отображения блоков действий с течением времени и с заданной стоимостью, а также для управления проектом и его затратами в процессе.
 6. См. Также спонсорство проекта понять, как спонсорство проекта может быть интегрировано с обязанностями менеджера проекта по планированию.
Как вы оцениваете сроки и стоимость проекта?
 • План на случай некоторого проскальзывания: Если вам дали фиксированный крайний срок, запланируйте его раньше и работайте с этой более ранней даты. Сделайте некоторую задержку или свободу действий на каждом этапе проекта. Проекты, которые откатываются, сдаются опоздание, превышение бюджета или невыполнение других финансовых требований, часто вызывает серьезные проблемы.
 • Будьте реалистами: Многие планировщики вынуждены выполнять проекты быстрее и с меньшими затратами, чем это реально.Инвесторы и руководители редко ставят под сомнение чрезмерно амбициозный план, но они быстро сделают очень безжалостные решения, когда любой излишне амбициозный проект начинает проваливаться. Поэтому в начале проекта рекомендуется проявить немного реализма в отношении финансовых и временных рамок как средство обеспечения полного выполнения проекта. потенциал и может быть успешным.

Советы по выбору эффективных членов команды проекта

Еще одна важная часть этапа планирования — это подбор вашей команды.Будьте очень осторожны, особенно если у вас есть члены команды, навязанные вам брифом. Выбор и привлечение лучших членов команды — будь то непосредственно нанятые, фрилансеры, подрядчики, поставщики, консультанты или другие партнеры — критически важно для качества проекта и легкости, с которой вы сможете им управлять.

Эти советы полезны при выборе наиболее эффективных членов проектной команды:

 1. В общем, постарайтесь как можно скорее создать свою команду.Может быть полезно выявить или назначить одного или двух человек даже на этапе выполнения задания. Назначение команды на раннем этапе максимизирует их участие и вовлеченность в проект. о том, как они могут внести свой вклад.
 2. Будьте осторожны при назначении людей до того, как убедитесь, что они обладают нужным набором навыков, необходимых для проекта, и только после того, как они возьмут на себя обязательства с понятными и приемлемыми условиями.
 3. Если вы запускаете свой проект с ограниченным бюджетом, учтите, что не все члены команды должны получать полную оплату, официальные члены команды проекта.Некоторые из наиболее ценных членов команды — неформальные советники, наставники, помощники, которым ничего не нужно, кроме быть вовлеченным и несколько слов благодарности.
 4. См. Также спонсорство проекта для подробного объяснения того, как спонсор может быть связан с основной командой.

3 — Сообщите план проекта своей команде

Сообщение плана проекта вашей команде служит ряду целей:

 • Он информирует людей о том, что происходит, и получает необходимую поддержку, согласие и приверженность.
 • Если ваш проект сложный и включает в себя команду, вам следует привлечь ее к процессу планирования, чтобы максимизировать поддержку, владение и, следовательно, подотчетность. Ваш проект также выиграет от вклада и консультаций с соответствующими людьми на ранней стадии.
 • Также может быть полезно подумать о том, как лучше всего сообщить о целях и подходе вашего проекта другим в вашей организации и более широкой сети. «Команда» вашего проекта является полезным активом в этом отношении, поскольку она может расширить цели проекта до еще более широкой сети.Рассмотрите всех возможных «стейкхолдеров» — тех, кто проявляет интерес к вашему проекту и к тем областям, которых он затрагивает и которые нуждаются в поддержке или терпимости. См. Также спонсорство проекта для получения подробной информации о взаимодействии с более широкой средой и заинтересованными сторонами.
 • Участие и общение жизненно важны для сотрудничества и поддержки. Неспособность общаться с людьми (которые могут не иметь большого вклада, но чье сотрудничество имеет решающее значение) является частой причиной возникновения подозрений и возражений, защиты или сопротивление.

4 — Согласие и делегирование действий проекта

В вашем плане будут указаны лица, ответственные за каждое действие. Действия должны быть очень четко описаны, включая все соответствующие параметры, сроки, затраты и результаты.

Вот несколько полезных советов и ресурсов, которые позволят вам успешно завершить этот этап управления проектом:

 • Используйте аббревиатуру SMART для поможет вам правильно делегировать задачи.SMART означает «Конкретный, измеримый, достижимый, реалистичный и ограниченный во времени». Использование правильных методов делегирования жизненно важно для успешного управления проектами с участием команд. Для получения дополнительной информации см. советы и процессы делегирования. Когда делегированные задачи терпят неудачу, это обычно происходит из-за того, что они не были четко объяснены, согласованы с другим человеком или поддержаны и проверены во время выполнения. Как правило, рекомендуется делегировать только те задачи, которые прошли тест SMART.
 • Опубликуйте полный план для всех в команде и тщательно продумайте, как делегировать среднесрочные и долгосрочные задачи в свете возможностей членов команды в отношении перспективного планирования.Необходимо более детально планировать долгосрочные сложные проекты, делегировать их и поддерживать их с большой осторожностью.
 • Другими полезными материалами, которые помогут понять делегирование команд, являются Континуум Танненбаума и Шмидта и Модель развития команды Такмана.
 • Окно Джохари Модель также является отличной структурой обзора для быстрой проверки или напоминания о взаимной осведомленности между членами команды в больших сложных проектах, где часто существует риск фрагментации проекта и люди с удовольствием делают свое дело. изоляция, которая серьезно подрывает даже самые хорошо спланированные проекты.

5 — Управляйте, мотивируйте, информируйте, поощряйте и активируйте команду проекта

Управляйте командой и действиями на собраниях, общаясь, поддерживая и помогая в процессах принятия решений. Одна из больших проблем для руководителя проекта решает, сколько свободы дать для каждой делегированной деятельности.

Вот несколько полезных советов и ресурсов, которые позволят вам успешно завершить этот этап управления проектом:

 • Жесткие параметры и тщательная проверка необходимы неопытным людям, которые любят четкие инструкции, но этот подход может быть менее полезным при управлении опытными, предприимчивыми и творческими людьми.Этим людям может потребоваться более широкое задание, больше свободы и меньше проверок. Управляйте этими людьми по результатам, которые они получают, а не по тому, как они их получают.
 • Обращайте внимание на различия в личностях и стилях работы в вашей команде. Непонимание личного стиля может помешать сотрудничеству в команде. Роль менеджера здесь — включать и переводить.
 • Личные встречи, когда вы можете объединить членов команды. Как правило, это лучший способ избежать того, чтобы проблемы и отношения стали личными и эмоциональными.
 • Регулярно сообщайте всем о своих успехах и достижениях. Целесообразно ли хвалить людей в вашей команде, особенно когда кто-то наверху выражает удовлетворение.
 • Используйте методы сочувствия и разрешения конфликтов, ищите признаки стресса и управляйте им соответственно.

6 — Проверка, оценка и анализ эффективности проекта и корректировка планов проекта

Этот этап управления проектом формируется следующим образом:

 • Проверка выполнения мероприятий по плану.
 • Проверка эффективности регулярно и в предусмотренных моментах проверки, подтверждающая обоснованность и актуальность остальной части плана.
 • Обязательно используйте прозрачные заранее согласованных размеров при оценке производительности. Это показывает, насколько важно иметь эти меры и четко согласовывать их до начала выполнения задачи.
 • При необходимости скорректируйте план с учетом производительности, меняющихся обстоятельств и новой информации, но оставайтесь в соответствии с планом и в рамках первоначального технического задания.
 • Определить, согласовать и делегировать новых действий по мере необходимости. Четко, кратко и письменно проинформируйте членов команды и уполномоченных лиц о разработках. На этом этапе желательно дополнительно: p совещаний по обзору локальной группы.
 • Анализируйте причин и учитесь на ошибках. Найдите в команде надежных советников и экспертов и используйте их.
 • См. Также спонсорство проекта, чтобы оценить ответственность более высокого уровня за мониторинг и отчетность о ходе проекта, статусе, последствиях, и т.п.

7 — Завершить проект — Обзор и отчет

После завершения проекта важно предпринять следующие шаги:

 1. Обзор: В конце вашего успешного проекта проведите обзор с командой. Убедитесь, что вы понимаете, что произошло и почему.
 2. Размышляйте: о любых неудачах и ошибках положительно, объективно и без наложения личной вины. С благодарностью и реалистично размышляйте об успехах.
 3. Отчет: Напишите обзорный отчет и сделайте замечания и рекомендации по дальнейшим вопросам и приоритетам — их будет много.
 4. Похвала: Поблагодарите команду проекта и всех сотрудников.

В случае участия спонсора проекта разумно, чтобы эта роль отвечала за отчетность / анализ на высшем уровне, а также, где это применимо, признание и награждение успешного руководителя проекта и команды.


8 — Продолжение проекта

Обучение, поддержка, оценка и отчетность о результатах и ​​выгодах проекта

Традиционно этот этап считается частью завершения проекта, но все более и более уместен дополнительный этап сопровождения проекта.

Это особенно актуально в очень политической среде и / или где выгоды от проектов имеют относительно низкую видимость и значимость для заинтересованных сторон (сотрудников, клиентов, инвесторов и т. Д.), Особенно если проект также имеет очень высокие затраты, поскольку проекты в области ИКТ как правило. Проекты ИКТ часто бывают такими: низкая видимость преимуществ, но очень высокие затраты в дополнение к очень высокому уровню стресса и риска.

Поэтому в последующий период проекта рекомендуется учитывать следующие факторы:

 • Часто бывает обучение или образование нужно.Почти наверняка потребуется объяснение, в котором, например, такие методы, как командный инструктаж оказались очень полезными.
 • Управление проектами почти всегда включает в себя управление изменениями, в рамках которого очень важно учитывать влияние проекта на людей, которые придется адаптироваться к изменениям. Меняться сложно, даже если это хорошо и по правильным причинам. Помните об этом во время и в конце вашего проекта, это поможет вам добиться успеха в проекте, который будет хорошо принят, а также будет успешным только в условия управления проектом.
 • Наконец, посмотрите на актуальность и типичные обязанности спонсорства проекта в рамках общей успешной концепции, управления и доставки проект.

Вот примеры и объяснения четырех часто используемых инструментов в планировании и управлении проектами, а именно: мозгового штурма, диаграмм Fishbone, диаграмм критического пути анализа и диаграмм Ганта. Дополнительно и отдельно см. моделирование бизнес-процессов и управление качеством , которые содержат связанные инструменты и методы помимо основных моделей управления проектами, показанных ниже.

Каждый из представленных здесь инструментов имеет свои сильные стороны и конкретные цели, обобщенные в виде базового руководства в матрице ниже.

B F C г
Мозговой штурм проекта и исходные концепции, идеи, структуры, цели и т. Д. *** **
Сбор и выявление всех элементов, особенно причинных и скрытых факторов * *** **
Планирование и сроки ** ***
Выявление и упорядочение параллельных и взаимозависимых действий и этапов * *** *
Финансовые показатели — затраты, бюджеты, доходы, прибыль, отклонения и т. Д. * * ** ***
Мониторинг, прогнозирование, отчетность * ** ***
Устранение неисправностей, выявление проблем, диагностика и решения ** *** ** *
Обзор «моментального снимка» или «карты» — непоследовательный, не запланированный ** ***
Формат для сообщений, презентаций, обновлений, отчетов о проделанной работе и т. Д. * * ***


Мозговой штурм

Мозговой штурм обычно является первым решающим творческим этапом процесса управления проектом и планирования проекта.

 • В отличие от большинства навыков и методов управления проектами, первые этапы процесса мозгового штурма в идеале — это техника свободного мышления и случайности. Следовательно, его можно упустить из виду или использовать недостаточно, потому что это неестественный подход для многих людей, чьи основные сильные стороны заключаются в системах и процессах.
 • На этом этапе процесса планирования может помочь член команды, способный вести такое занятие, в частности, чтобы помочь очень организованным людям мыслить беспорядочно и творчески.
Для получения дополнительной информации см. Метод мозгового штурма подробно и объясняется отдельно, поскольку он множество других полезных приложений помимо управления проектами.


Диаграммы Fishbone

Диаграммы Fishbone в основном используются для обнаружения ошибок в управлении качеством и улучшения бизнес-процессов, особенно на производстве и производстве, но модель также очень полезна в управлении проектами и задачами в целом.

 • Плюсы: Диаграммы Fishbone полезны для раннего планирования, особенно при сборе и систематизации факторов, например, во время мозгового штурма.Они также очень хороши для выявления скрытых факторов, которые могут иметь значение для включения более крупные виды деятельности, области ресурсов или части процесса.
 • Минусы: Диаграммы Fishbone не подходят для планирования или отображения взаимозависимых критических по времени факторов.
Как можно использовать диаграммы Fishbone в управлении проектами?
 • Их иногда называют «диаграммами причин и следствий» и диаграммами Исикавы в честь Каору Исикавы (1915-89), японского профессора, специализирующегося на промышленном управлении качеством и инженерии, который разработал эту технику в 1960-х годах.Его диаграмма стала Очевидно, она известна как диаграмма «рыбья кость», потому что выглядит как «рыбья кость».
 • Диаграмма «рыбья кость» имеет центральный стержень, идущий слева направо, вокруг которого строится карта факторов, влияющих на конечный результат (или проблему).
 • Для каждого проекта определены основные категории факторов, которые показаны как основные «кости», ведущие к позвоночнику.
 • В каждую категорию могут быть отнесены «первичные» элементы или факторы (показаны как P на схеме), а в них могут быть отнесены вторичные элементы или факторы (показаны как S).Это делается для каждой категории и может быть расширено до факторов третьего или четвертого уровня. если необходимо.

Пример диаграммы Fishbone

 • Схема выше очень проста. Обычно диаграммы рыбьей кости имеют шесть или более основных костей, входящих в позвоночник. Другие факторы основной категории могут включать в себя окружающую среду, менеджмент, системы, обучение, юридические вопросы и т. Д.
 • На простом уровне эта диаграмма представляет собой очень эффективную модель планирования и инструмент, особенно для «отображения» всей операции.
 • Категории, используемые в диаграмме «рыбья кость», должны быть такими, которые имеют смысл для проекта. Существуют различные стандартные наборы категорий для различных промышленных применений, однако важно, чтобы выбранная вами структура соответствовала вашей ситуации. вместо того, чтобы брать стандартный набор заголовков категорий и надеяться, что он подходит.
 • Если диаграмма «рыбья кость» используется для планирования проекта, «Эффект» отображается как цель, результат или результат, а не проблема.
 • Термин «проблема» используется при диагностике неисправностей и при решении проблем управления качеством. Некоторые диаграммы «рыбьей кости» могут действительно стать очень сложными, что является обычным явлением в специализированных областях управления качеством, особенно когда системы компьютеризированы.

Эта модель и диаграмма анализа критического пути (см. Ниже) аналогичны еще более сложным диаграммам, используемым на моделирование бизнес-процессов в области бизнес-планирования и улучшения бизнес-процессов.


Анализ критического пути проекта (блок-схема или диаграмма)

«Анализ критического пути» звучит очень сложно, но это очень логичный и эффективный метод планирования и управления сложными проектами. Анализ критического пути обычно отображается в виде блок-схемы, формат которой является линейным (организован в строку) и, в частности, временная шкала.

Анализ критического пути также называется методом критического пути.Эти термины обычно сокращаются до CPA и CPM.


Как можно использовать анализ критического пути в управлении проектами?

 • Блок-схемы анализа критического пути очень хороши для отображения взаимозависимых факторов, время которых перекрывается или совпадает.
 • Они также позволяют планировать план в соответствии со шкалой времени.
 • Блок-схемы
 • Critical Path Analysis также позволяют рассчитывать затраты и составлять бюджет, хотя и не так просто, как диаграммы Ганта (ниже), а также помогают планировщикам идентифицировать причинные элементы, хотя и не так легко, как диаграммы «рыбья кость» (ниже).
 • Часто используемый инструмент в рамках анализа критического пути: ПЕРТ (Program / Program / Project Evaluation and Review Technique), который представляет собой специализированный метод для выявления связанных и взаимозависимых действий и событий, особенно если крупное предприятие может включать сотни или тысячи подключенных элементы. PERT обычно не актуален, когда проект простой, но когда он значительный по размеру и сложности — особенно когда важны сроки и вопросы взаимозависимости — они могут извлечь выгоду из включенного подробного анализа. методами PERT.Анализ PERT обычно используется для анализа критического пути и других более широких систем управления, таких как упомянутые здесь.

Создание анализа критического пути

Например, проект простой — приготовление жареного завтрака (см. Схему ниже).

Сначала запишите все проблемы (ресурсы и действия в приблизительном порядке), снова например:

 • Соберите посуду и кухонные принадлежности, соберите ингредиенты, подготовьте оборудование, сделайте тосты, обжарьте сосиски и яйца, приготовьте бекон и помидоры на гриле, накройте стол, разогрейте тарелки, подайте.

Обратите внимание, что некоторые из этих действий должны выполняться параллельно , поскольку они критически взаимозависимы. То есть, если вы попытаетесь приготовить жареный завтрак, выполняя одно задание за раз и одно за другим, все пойдет не так. Определенные задачи должны быть начаты раньше других, а определенные задачи должны быть выполнены, чтобы другие могли начаться.

 • Тарелки должны нагреваться во время других действий. Гренки должны поджариваться, пока жарятся сосиски, и в то же время бекон и сосиски находятся под грилем.Жарить яйца нужно в последнюю очередь. Критический путь Анализ — это схематическое представление того, что нужно делать и когда. Сроки и затраты могут применяться к каждому мероприятию и каждому ресурсу.

В приведенном ниже примере анализа критического пути показаны всего несколько действий за несколько минут. В обычных бизнес-проектах анализ будет в несколько раз шире, чем в этом примере, а сроки будут основаны на неделях или месяцах.

Можно использовать MS Excel или аналогичную электронную таблицу для создания анализа критического пути, который позволяет планировать и отслеживать финансовые итоги и итоги времени.Различные специализированные программы для управления проектами позволяют сделать то же самое. Однако будьте осторожны о том, чтобы потратить недели на тонкости компьютерного моделирования, когда, особенно на ранних стадиях, тщательно нарисованная от руки диаграмма — которая вообще не требует компьютерного обучения — может привести в соответствие 90% мышления и структуры.


Пример блок-схемы анализа критического пути проекта


Диаграммы Ганта

Диаграммы Ганта (часто ошибочно называемые диаграммами Ганта) — чрезвычайно полезные инструменты управления проектами.Диаграмма Ганта названа в честь американского инженера и консультанта Генри Ганта (1861-1919), который разработал эту технику в 1910-х годах.


Как можно использовать диаграммы Ганта в управлении проектами?

 • Диаграммы Ганта — отличные модели для планирования, составления бюджета, а также для составления отчетов, представления и передачи планов и хода проекта легко и быстро,
 • Примечание. Диаграммы Ганта не так хороши, как блок-схема анализа критического пути, для выявления и отображения взаимозависимых факторов или для «сопоставления» плана со всеми его подробными причинными или сопутствующими элементами и / или во всех его подробных причинных или вспомогательных элементах.
 • Вы можете построить диаграмму Ганта с помощью MSExcel или аналогичной электронной таблицы. Каждое действие выделено отдельной строкой. Создайте временную шкалу для продолжительности проекта (пример с завтраком показывает минуты, но обычно вы используете недели или для очень больших долгосрочных проектов, месяцев). Вы можете закодировать временные блоки цветом, чтобы обозначить тип активности (например, интенсивный, непродолжительный просмотр, непосредственно управляемый, делегированный и оставшийся для выполнения). Вы можете запланировать просмотр и вставить точки останова.В конце каждой строки вы можете отобразить столько столбцов стоимости мероприятий, сколько вам нужно. В примере с завтраком показаны только капитальные затраты на расходные материалы и затраты на оплату труда и топлива.
 • Подобную диаграмму Ганта можно использовать для отслеживания прогресса по каждому виду деятельности и того, как производятся затраты. Вы можете перемещать временные блоки, чтобы составить отчет о фактических показателях по сравнению с запланированными, а также изменить расписание и создать новые обновления плана. Столбцы затрат может отображать план, фактические данные и отклонения, а также вычислять любые итоги, средние значения, коэффициенты и т. д., что вам нужно.
 • Диаграммы Ганта
 • , вероятно, являются наиболее гибкими и полезными из всех инструментов управления проектами, однако они явно не показывают важность и взаимозависимость связанных параллельных действий или необходимость выполнять одну задачу раньше другой. может начаться, как и Анализ критического пути, поэтому вам могут понадобиться оба инструмента, особенно на этапе планирования и почти наверняка для больших сложных проектов.

Пример диаграммы Ганта


Финансовое планирование и отчетность проекта

Для проектов, предусматривающих более мелкие денежные средства, рекомендуется использовать электронную таблицу для планирования и отчетности о планируемых и фактических расходах:

 • Используйте MSExcel или аналогичный.
 • Финансовым учетом небольших проектов иногда можно управлять с помощью диаграммы Ганта проекта. Для крупных проектов, вероятно, потребуется какая-то специальная система бухгалтерского учета, хотя, возможно, диаграммы Ганта и счета финансового управления. может легко управляться в системе электронных таблиц при наличии достаточного опыта.
 • Электронная таблица должна позволять вам планировать, администрировать и сообщать подробные сведения о финансах вашего проекта. Создайте строку затрат для основной деятельности по расходам и разбейте ее на отдельные элементы.
 • Создайте систему для распределения входящих счетов-фактур по правильным видам деятельности (люди из вашей книги покупок не узнают, пока вы им не сообщите) и покажите, когда затраты попадают в счет проекта. Установите четкие условия оплаты со всеми поставщиками и придерживайтесь их.
 • Не забудьте выделить некоторый бюджет на «непредвиденные обстоятельства» (см. Ниже дополнительную информацию о планировании непредвиденных обстоятельств проекта)
 • Если вы не знакомы с финансовым планированием, рекомендуется пригласить члена команды, который имеет опыт финансового планирования для управления проектами.

Смотрите также спонсорство проекта, для получения дополнительных сведений о том, как эта роль может быть связана с аспектами планирования проекта и отчетности.Планирование непредвиденных обстоятельств проекта

Планирование и прогнозирование непредвиденных обстоятельств или возможности того, что что-то пойдет не так, как ожидалось, называется «планированием на случай непредвиденных обстоятельств».

Планирование на случай непредвиденных обстоятельств жизненно важно для любой задачи, когда результаты и результаты не могут быть полностью гарантированы.Часто необходимо планировать бюджет на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку обычно с этим связаны расходы. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств — это подготовка резервных действий и убедиться, что есть время, активность и ресурсы для исправления или замены планов первого выбора.

 • Пример плана действий на случай непредвиденных обстоятельств: Простой план действий на случай непредвиденных обстоятельств для жареного завтрака будет заключаться в планировании возможности разбивания желтка яйца, и в этом случае следует предусмотреть в бюджете запасные ресурсы (яйца), и они будут доступны, если необходимо.Другой вариант — приготовить картофельные оладьи и грибы на случай, если кто-то из посетителей вегетарианства. Может быть трудно точно предвидеть, какие непредвиденные обстоятельства следует планировать в сложных долгосрочных проектах, и в этом случае просто предоставляется резервный бюджет, который будет выделен позже, когда и если потребуется.

Забавные аналогии управления проектами

Прочтите этот раздел, чтобы увидеть забавные аналогии с управлением проектами:

 1. Для оптимиста стакан наполовину полон.Для пессимиста стакан наполовину пуст. Для руководителя проекта стакан в два раза больше, чем должен быть.
 2. Священнослужитель, врач и руководитель проекта однажды вместе играли в гольф и ждали впереди особенно медлительную группу. Менеджер проекта воскликнул: «Что с этими людьми? Мы ждали более получаса! Это полный позор ». Врач согласился:« Они безнадежны, я никогда не видел такого сброда на поле для гольфа ». Священнослужитель заметил приближающегося гринкипера и спросил его, что происходит:« Что происходит с этой группой впереди нас? ? Они конечно они слишком медленные и бесполезные, чтобы играть, не так ли? »Зеленник ответил:« О да, это группа слепых пожарных.Они потеряли зрение, спасая наш клуб от пожара в прошлом году, поэтому мы всегда позволяем им играть бесплатно в любое время ». трое гольфистов на мгновение замолчали. Священник сказал: «О боже, это так грустно. Сегодня вечером я скажу за них несколько особых молитв». Врач довольно кротко добавил: «Это хорошая мысль. Я свяжусь с хирургом-офтальмологом. Мой друг, чтобы посмотреть, можно ли что-нибудь для них сделать ». Обдумав ситуацию в течение нескольких секунд, руководитель проекта повернулся к гринкиперу и спросил:« Почему они не могут играть ночью? »
 3. Однажды менеджер проекта гулял по сельской местности, когда его окликнула лягушка.Он наклонился, поднял лягушку и сунул в карман. Лягушка крикнула снова, говоря: «Если ты поцелуешь меня, я снова превращу меня в прекрасную принцессу, и я останусь с тобой на неделю как твоя любовница ».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *